معصومه کلایی

سلام مولای من 🌺
عاشقترومشتاقتر از هر بار آمده ام. و وبه تمام سپیدارهایی.ایستاده ام که. بی. صبرانه چشم به راه آمدنت. صف کشیده‌اند 🌺
مولای من. مهدی جان. ای بهار کل عاشقان از دل وجان سلامت می کنم با تمام اشتیاق وارادتم تورا می خوانم چه خوش است. حال عاشقی که ندبه خوان. آدینه های منتظر است 😊چه خوش است حال. دلداده ای که دعای عهد می خواند تا هر بار تجدید بیعتی با تو کند و چه زیباست حال. منتظری که دعای فرج می خواند تا تو بیایی ❤️آقاجان ای مولای. عاشقان 😍کی می آیی. تا من تمام جاده های انتظار را باگل یاس ونرگس بیارایم و با پای دل بدوم آنقدر شتابان که در یک چشم بر هم زدنی. به تو برسم 😊من. تورا می سرایم با ترنم باران 💧من تو را صدا می زنم در زمين وآسمان 🌺ومن تورا می خوانم ای شور پر شور بهاران 🌷🌷🌷کی می آیی ای آیه آیه. های مهربانی در کدامین آدینه از راه می رسی ای زیباترین هدیه. آسمانی 😍😍😍من تورا چشم در راهم. من اگر چه سرشار گناهم اما. لحظه هارا می شمارم و می بارم تا زنگار های دلم زدوده شود 😍آنگاه با قلبی که زلال و اینه باران است.تورا می خوانم.
ای مسیح آخرالزمان ای مهدی جان 😍
بیا و به روح آزرده از گناهانمان
بیا وبه جان دردمندمان. التفاتی کن.
می خوانمت ای دلیل لحظه های عاشقانه
می خوانمت ای تمنای. همه لحظه های شادمانه 🌺🌺🌺🌺 ببار ای باران. جاودان بیا مهدی جان 😊می دوم ومی رسم به راس ساعت ظهور وآنگاه پرچم عدلت را بر فراز بلندترین کوهها به اهتزاز در می آورم ومی گویم اکنون جهان بداند حکومت اسلامی. مهدوی محمدی. آغاز شده است 😊ود نیا گلباران همه.اطلسی هاو یاسهاست گفتم یاس وقتی. بیایی انتقام یاس کبودمان را می گیری و دل شیعیان را با مرهم عشق به اهل‌بیت می نوازی. ای منتقم همه مظلومان عالم. بیا که دیریست آمدنت را به انتطار نشسته ام😍🌹🌹🌹😍😍😍🌹🌹🌹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.