طاهره انساندوست

صاحب من، امام و پیشوای من
آنقدر از تو دور شده ام حتی درد و دل کردن با تو برایم سخت است
نمیدانم بدون تو دل به چه خوش کرده ام؟! نه اینکه تونباشی و غایب باشی ، نه این منم که غایبم، عالم از تو پُر شده است اما من در غفلتم و درگیر تعلقات دنیایی…
یاری ام نما که مضطر تو شوم و با تشنگی و عطش در پی دیدارِ تو باشم واقعا عالَم بدون درک ظهور تو، برایم تنگ شده است یاری ام کن….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.