هاجر عرب خزا علی

بسم الله الرحمن الرحیم
به نام دوست که هر چه هست از اوست
بنام یکتایی که تورا آفرید؛ بنام خدایی که تورا برای نجات جهان فرستاد؛
خدایی که به من بها داد؛ توجه داشت تورو فرستاد ؛ممنونتم خدا.
وبا سلام به آقای خوبیها؛ آقای دل تنگی ها؛
سلام به پدر عزیز ومهربانم؛ عزیز جان
جانم فدایت؛ ممنونم که هستی؛ ممنونم که صدای قلبم رو گوش میدی؛ ممنونم که دستم رو میگیری ؛ممنونم بخاطر همه چیز.
آقا یادم هست چندسال پیش توی دبیرستان موضوع انشایم این بود نامه ای به امام زمان. نامه ای پر از اشک وآه نوشتم ولی زنگ انشا دفترم رو نیاوردم واون روز حفظی از روی کاغذ سفید انشایم رو خوندم بهترین نمره رو گرفتم
تو همونی که نخونده نگفته نشنیده در اختیار مایی .
ولی من هنوز در غفلت وجهل ونادانی غرقم…جز آه واشک چیزی دربساط ندارم آه از اینهمه گناه ؛کجروی؛ سهل انگاری ؛
غفلت؛ از این همه حرف نشنیدن ها؛ رذیله ها؛سربه راه نشدن ها؛ سردرگمیها؛
آه از این دل تنگی؛ دلم تنگه آقای خوبیها؛
دلم تنگه؛ آه از این همه تنهایی؛ تورو ندیدن ؛صداتو نشنیدن ؛
ای حاضرترین حاضر ؛من غایب رو حاضر کن🤲 حضور عطا کن 🤲
میخوام دادبزنم: آقا بدم ؛بد کردم؛ بدگفتم ؛
(ظلمت نفسی) ؛درحالی که چیزی بد آفریده نشده.
تو ببخش به این سروپا تقسیر؛ به این فرزند نا خلفت چون تو پدری؛ ببخش عزیز جان؛ ببخش که شما بخشنده اید
آقا با خودم میگم سگ کوچه وبیابان تورا بشناسند من تو رو نشناسم؟
آقا هدایتم کن ؛دستم بگیر ورهایم نکن🤲 تو ستارالعیوبی از گناهانم در ڱذر🤲
آقا جان گنهکارم ؛آلوده ام ؛سیاهم؛ درمانده ام؛ بیچاره ام ؛
کاروان در حرکت است ومن جامانده ام
آقا منو با خودت به عرش اعلی ببر🤲
آقا خسته ام خسته از این همه بار گناه تا کی بکشم ؛تاکی حمل کنم؛ تاکی تاکی؛ آخه کم نمیشه هی اضافه میشه قوتم کم شد؛ بار گناهم کم نشد؛ پیروفرتوت شدم؛ ولی گناهم شاداب تر وسرحال تر شد مویم سپید شدو خویم سپید نشد شرمنده؛ جانم به لب آمد ولی منیت حریفم شد نفسم حریفم شدواز من سواری میگیره؛ کمکم کن که من سوار نفس سرکش وچموشم باشم تا دل به دلدار بدم ومحو او شوم🤲
آقا از این رهزنها زنگارها نجاتم بده🤲 گر چه آقا جان به خاطرمن ۱۱۸۰ سال آواره؛ طرد شده ؛خسته ای؛ روسیاهم کمکم کن؛ خود حقیقی ام رو پیدا کنم. به خدای حقیقی خودم برسم🤲
آقا بیکسم ؛تنهایم ؛غریبم میان این همه از دوستان
وآشنایان ؛دستم بگیر🤲 به دادم برس رهایم نکن🤲🤲🤲
آقا جان حرف باتو تموم نمیشه پس بگذارتا وقتی دگر.
ولحمدلله رب العالمین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.