مهدیه فخارزاده

“بسم رب الهدی”

سالم اقا جانم، سالم بابا جان ، سالم ای «اَلْاِمَامُ اَلْاَنِیسُ الرَّفِیقُ وَ الْوَالِدُ الشَّفِیقُ وَ الْاَخُ الشَّقِیقُ»

میدانی دردت به سرم کاش میشد تا صبح به شما سالم کنم…
اخه حس خوبیه امام ادم سالمش کنه
وقتی جواب سالم واجبه میشه با ذوق سالم کرد تا از بقیه هللا جواب بگیری
اقا….
شنیده بودم شب ظهور درحال ذکر ” امن سجیب المضطر اذا دعا و یکشف وسو “هستید و تازگی ها خواندم یکی از
لقب هاتون مضطر هست
موْل ز اون کلمه ها بود که انتصابش به شما میتوانه قلب ادم را اتش بکشه مثل کلمات تنها دور از وطن و طرد شده
و…
الهی بمیرم برات
ببخش اقا اگه اسم شیعه روی منه، شیعه شدم ولی به قول اقا محمودرضای شهید محقق ظهورتون نیستم…
اگه برات کاری در خور نکردم…
اگه چشمای نازنینت رو خیس کردم…
اگه گاهی انقدر غرق دنیا و مکافاتش شدم که اصال یادم رفت امامم نیست…
مثل بچه ای که دستشو از دست باباش توی یک بازار شلوغ ازاد میکنه ولی انقدر جذب زرق برق اسباب بازیا میشه
که اصال یادش میره گم شده، اْلن باباش نیس ت، اگه باباشو پیدا نکنه …
اقا خودت دستمو بگیر که ازت دور نشم
هوامو داشته باش که هوایت لحظه ای از سرم نیفته
که واست کاری کنم
که سربارت نباشم یارت باشم سربازت باشم حتی سردارت باشم
ارزو بر جوانان عیب نیست :relaxed:
وقتی تو واسم دعا کنی واسطه شما خاندان کرم باشید چرا که نه …
خالصه پارکابتون باشم
هرجا که نیازه، هرجا شما بخوای فرمانده جان
در اخرم روی دامنتون در راه خدا پر بکشم شهید بشم….
مگه منتها الیه ارزوی یک نوکر غیر از اینه؟!

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا والمستشهدین بین یدیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.