معصومه کلایی از قم

خواهد آمد مرهم. دلواپسی :rose:
دلواپسم
. :pensive:دلتنگم 😥 چشم به راهم:relaxed:

ای خیابان‌های منتهی به جمکران
ای کوچه های مزین به نور وباران :star2::star2::star2::star2::umbrella::umbrella::umbrella: دست دلم را بگیرید و مرا به محبوب موعود برسانید :heart_eyes: که آرزوی ابدی ام دیدار موعود مهربان است آرزو می کنم زیر چتر. عنایت تو بایستم. و بلندترین قصیده. آزادی وعدالت. را تقدیم. نگاه بهاری ات کنم :heart:
چشم وجراغ دلهایی
نور امید دلهایی
کی می آیی؟ :relaxed:
پنجر ه ها همه دوست دارند با دستان تو باز شوند
جاده ها همه بیقرارند تا زودتر به تو برسند
کی می آیی.
من لحظه هارا می شمارم
به امید سلامی وگل لبخندی
این را هزاران بار از خودم می پرسم
کی. به قلب اندوهگینم می خندی
کی به دل آزرده از گناهم عنایتی می کنی
نور بارا ن می کنم
همه. کوچه ها را :star2::star2::star2::star2::star2:
گلباران می کنم همه باغچه هاراذ:tulip::tulip::tulip::tulip::tulip::tulip:
و عشق را طبق طبق تقدیمت می کنم
ای از نسل نور و مهر وباران :droplet::droplet::droplet::droplet::rose::rose::rose::rose:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.