محمد کریمی 19 ساله رشت

کریمی:
:hibiscus:ادینه:hibiscus:

دلنوشته
تمام ادینه ها را چشم انتظار امدنت نشسته ایم ،می دانیم که خواهی امد وما تمام دلتنگی ها یمان را به دست فراموشی خواهیم سپرد . لحظه های انتظار مان برای دیدارت زیباترین لحظات زندگی مان است. نامت که می اید فضای دلمان پر از عطر نرگس شده وشبنم دیدگانمان روان میشود . کاش این ادینه بیایی مهدی جان.
:hibiscus:اللهم عجل الولیک الفرج :hibiscus:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.