زهرا کریمی از یزد

یا مهدی ای مرحم دلهای شکسته🦋 ای امید قلبهای منتظر ودرمانده:heart: بیا که همه درمانده ایم بیا که قلبهایمان تاب تپیدن نداره
ومن یعمل مثقال ذره شرً یره
آن ذره شر همین است که جهان وجهانیان رافرا گرفته
مصداق فمن یعمل مثقال ذره خیرً یره
نگاه نورانی وپراز برکت توست که اگر ذره ای ازخوبی های بندگان خطا کار بر بدی هایشان برتری گیرد وآنگاه نور نجات بر این زمان بتابد کافی ست
بیا که چشم انتظاریم:dizzy:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.