میناالسادات حسینی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

(والعصر)

والعصر،قسم به عصر،قسم به عصاره خلقت،قسم به میوه دل پیامبر(ص)،قسم به گلبانگ محمدی، قسم به جداکننده حق وباطل،قسم به حجت پایدار،قسم به مشعل فروزان هدایت،قسم به حامل قرآن،قسم به برگزیده خداوند،قسم به عدالت گستر،قسم به واسطه فیض عالم،قسم به آن روزی که عیسی مسیح ازهفت آسمان فرودمی آید وبه منجی اقتدامیکند،قسم به صاحب بیرق عزا، قسم به مکه ،قسم به طنین اناالمهدی،قسم به ثانیه ولحظه ظهور،قسم به امام غایب ،قسم به آخرین امام،قسم به عهد…..
که مهدی(عج) به میان شیعه برمیگردد
ماغافلیم اوبه میان مابرمیگردد
ماحیرانیم وغم هجران سرمیگردد
مابیماریم وعلاجمانمان مداوامیگر
مادیوانه ایم وحال ماخوش میگردد
مااسیریم وآزادمیگردیم
ماتشنه ایم سیراب میگردیم
ماقدم قدم رهسپاریم تاخانه یاربیابیم
،ماشیفته یاریم وهمیشه زاروپریشانیم
ماگداییم ودرطلب وصل یاریم
مابارهاجان میدهیم درطلب یاروعمرجاویدان یابیم
مابه دعای خوداصرارداریم منجیمان رامیخوانیم
مامقصدمان رایافته ایم روشنی خانه امان رایافته ایم
مامطمئنیم که منجی به میان مابرمی گردد

میناالسادات حسینی
(فارغ التحصییل رشته تفسیرجامعه الزهرا)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.