خانم نسیرین نقدی:

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و سپاس

من، لایِ این دیوارها
سالهاست تنها به انتظار تو
خورشید را پایین می کِشم
و ماه را می چکانم
به مردمکِ تاریکِ زمان
کاش می شد بگویم ای آشنا
من سالهاست با نگاهِ تو می بینم
و رویای تنگم به امید حقیقتی وسیع
کنار جاده ها گل می فروشد
تا شاید آن مسافر که چتر میگیرد روی آشفتگی هایم
تو باشی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.