خانم عسل احمدی 12 ساله از کرج:

بسم الله الرحمن الرحیم
ای مهدی قسم؛ مرا به راه راست هدایت کن و مرا در این دنیا عاقبت بخیر بگردان
دل نوشته خود را مینویسم …
ای امام زمانم ای که جانم فدای تو
قربان مهربانی لطف صفای تو
اگر مرا رها کنی تو را رها نمیکنم سر از سرم جدا کنی تو را رها نمیکنی
من را از شرک و گناه دور بگردان و زود تر ظهور کن لباس عافیت تن تمام جوانان بپوشان و آن ها را به راه راست هدایت کن من یه دختر ۱۲ ساله تو را قسم میدم که اگر گناهی کردم من را ببخشی
و دوست دارم هر چه سریعتر تورا ببینم چنان که بوی پیراهن تو مرا غرق بهشت میکند تو در بعضی از قرن ها بود ای یا شاید هم نبوده ای
مادرت نرجس خاتون بهترین زن اهل بیت بود همچون بی بی دو عالم فاطمه الزهرا و پدر همچون علی مردی شیر بود که جلوی تمام ستم ها ایستاد
تو را در سختی ها و رنج هایی زیادی بزرگ شدی کاش زود همه شما ها رو ببینم و ابای تان را ببوسم کاش زودتر ظهور کنی من سوگند میخورم که تا آخر وای می ایستم و جوانان خود را از جانب تو به راه راست هدایت میکنم
همچون یکی از اصول دینی تان را انجام میدهم
امر به معروف یکی از بهترین اصول دینی است.
الهم عجل ولیک الفرج
الهی امین یارب العالمین بحق محمد و آل طاهرین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.