خانم زهرا مختاری:

اقای من دلم به تو روشن است و به نور امدنت گرم تو نباشی دنیا چه معنایی دارد بیا ودنیا را با نور خود گرم وروشن کن بیا که دلم میخاد فرزندان تشیع هم رکاب راهت شوند دلم میخاد بچه هایم را برایت فدایی کنم و خودم را جان نثارت بیا که دنیا بدون وجودت معنایی ندارد اصلان تو نباشی دلمان به چه خوش باشد بیا که اقا جان دردل ها برایت زیا است که با امدنت تمام غصه ها پایان میرسد وهمه‌چیز شبیه یک قصه میشود قصه ی که شیرین شده با امدن منجی مهربانی اقا جان دلم برایت تنگ شده تنگ که میگویم نه از حال ومکان تنگ معنوی وجودت شدم تنگ رخ ماه نمای تو و خلق و خوی محمدی ات بیا ای روشنی بخش دنیا ای منجی قلب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.